Projecten

In Midden-Amerika en Colombia bestaat als gevolg van nieuwe wetgeving een urgente behoefte aan kennis en technologie rond afvalmanagement en afvalwater zuivering. Dat is gebleken uit een marktverkenning, uitgevoerd door MetaSus in de periode november 2010 - maart 2011. Zoals te verwachten zijn de mogelijkheden voor de benutting van biomassa (-reststromen) zeer gevarieerd en omvangrijk, vooral in Colombia. De geidentificeerde kansen zijn gekoppeld aan bedrijven en instellingen in Nederland, waarbij MetaSus sterke clusters heeft geidentificeerd met interesse in gezamenlijke exportpromotie. Vooral voor het thema biomassa bestaat grote interesse. Om de kansen te verzilveren heeft MetaSus een handelsmissie in 2011 een handelsmissie georganiseerd.

MetaSus heeft een inventarisatie gemaakt van Nederlandse bedrijven met exporteerbare producten en/of diensten op het gebied van energie efficiency. Focus-sectoren zijn de gebouwde omgeving, de industrie en de glastuinbouw. Er zijn negen "competitieve clusters" geïdentificeerd, met als meest kansrijke: CO2 emissievrij bouwen in de utiliteit, energiediensten voor de industrie, reductie van energiekosten in datacenters en energiekosten beheersing in de glastuinbouw. Meer dan 100 energie efficiency bedrijven hebben interesse in gezamenlijke exportpromotie. De resultaten van de studie worden onder meer gebruikt voor het Cleantech Holland initiatief van FME. De inventarisatie is uitgevoerd voor de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en in samenwerking met CE Delft. Schrijf een email naar keesman<at>metasus.nl voor een PDF-exemplaar van het rapport.

In opdracht van de Vereniging van Leveranciers van Milieutechnologie (VLM) en in samenwerking met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft MetaSus een onderzoek uitgevoerd naar de omvang en de export- en innovatieactiviteiten van de Nederlandse milieutechnologie sector. Meer dan 1.000 bedrijven werden meegenomen in het onderzoek. De resultaten zijn deels gebaseerd op de gezamenlijke kennis van de projectgroep, aangevuld met een enquête onder meer dan 80 vertegenwoordigers van milieutechnologie bedrijven. De sector biedt werk aan ongeveer 30.000 mensen, die gezamenlijk voor een toegevoegde waarde van EUR 2,8 miljard per jaar zorgen. Duurzame Energie is de belangrijkste sub-sector en de verwachting van de ondernemers is dat dit belang in de toekomst verder zal toenemen. Het rapport kan worden gedownload via de site van de VLM (Nederlandstalig, 47 pp).

Go to top