Het West-Afrikaanse land Ghana promoot zichzelf als “Africa for beginners”. Uit het Engelstalige marktrapport "Waste and Circular Economy in Ghana" blijkt dat Ghana inderdaad een aangenaam land is, maar dat succesvol zaken doen toch een kwestie is van ondernemersgeest en een lange adem. Kunststof afval en e-waste staan er volop in de belangstelling. Dat levert kansen op voor Nederlandse exporteurs van goederen, diensten en nieuwe business modellen. De organische fractie bepaalt ongeveer 60% van het huishoudelijk afval maar krijgt nog relatief minder aandacht. Nederlandse ondernemers kunnen in dat gat springen, zeker als ze financiering meebrengen. Er zijn al aardige voorbeelden van een circulaire economie benadering, al zijn de betrokkenen zich daarvan niet altijd bewust. Kansen te over op dit gebied, zeker rond biomassa. De aanbeveling is om een bedrijvenmissie afval / circulaire economie te organiseren. Deze missie zal vermoedelijk begin 2020 plaatsvinden.

Download hieronder het marktrapport en/of de powerpoint presentatie. Om up to date te blijven is het aan te raden om lid te worden van de LinkedIn groep.

Go to top